• Chậu đặt bàn
  • Màu sắc : Trắng
  •  Công nghệ AQUA CERAMIC

                       Bảng giá

STT

Chức Năng chậu rửa  Mã SP

Giá (VNĐ)

1

Chậu thường

L-465V

1.950.000

2

Chậu AQUA CERAMIC

AL-465V

2.150.000