Chậu rửa dương bàn

Màu sắc: 

  Công nghệ AQUA CERAMIC

Bảng giá

STT Chức Năng Chậu Rửa Mã SP Giá (VNĐ)
Màu Trắng  Màu nhạt
1 Chậu  thường L-2397V (EC/FC) 2.810.000  2.935.000
2 Chậu AQUA CERAMIC AL-2397V (EC/FC) 3.010.000  3.135.000

 

EC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 1 tay gạt

FC: Chậu 1 lỗ