– Chậu đặt bàn

– Màu sắc: TRẮNG
–  Công nghệ AQUA CERAMIC

Chú thích: 

GC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 2 tay gạt

EC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 1 tay gạt

FC: Chậu 1 lỗ