Màu sắc 

Bảng giá

 

 

STT

 

Mã Sản Phẩm

Giá (VNĐ)
Màu Trắng Màu Nhạt
1 L-282V (EC, FC) 450.000 500.000