• Chậu đặt bàn
  • Màu sắc : Trắng
  •  Công nghệ AQUA CERAMIC

Bảng giá

STT Chức Năng Chậu Rửa Mã SP Giá (VNĐ)
Màu Trắng
1  

Chậu thường

L-333V 1.730.000
2 Chậu AQUA CERAMIC AL-333V 1.930.000