HÔNG TIN SẢN PHẨM

– Bàn cầu 2 khối

– Kiểu xả xi – phông, xả 2 nút nhấn (5.0L/3.0L)

– Đã bao gồm van vặn khóa chữ T: A-703-6, đế thải nước PT-B102

–   Công nghệ AQUA CERAMIC