THÔNG TIN SẢN PHẨM

BÀN CẦU MỘT KHỐI EVEREST

  • Công nghệ ECO-X
  • Siêu tiết kiệm nước
  •  Công nghệ Aqua Ceramic
  •  Công nghệ chống khuẩn  HYPERKILAMIC
  • Nắp và bệ ngồi đóng êm
  • Kiểu xả xi-phông
  • Nắp đóng êm CF-3003VS
  • Nút ấn với 2 mức nước xả: Xả đại 5.0L, xả tiểu 3.5L
  • Dạng tay gạt với mức xả 5.5L
  • Đã bao gồm van chặn nước LF-3VK, đế thải nước T-93V