THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước và Tỷ lệ

Depth 739mm
Height 658mm
Width 360mm

Tính Năng

AQUA CERAMIC chống bám bẩn
Thiết kế không vành Rim
Một cửa xả xoáy, một cửa đẩy trợ lực, mức xả 4,5L/3,0L